Toyota Camry

Home / Toyota Camry / Toyota Camry

Toyota Camry

Toyota Camry

Đinh Duy Long
Đinh Duy Long
Đinh Duy Long đã có gần 7 năm sống và làm việc tại nước ngoài. Anh tốt nghiệp trường đại học George Washington University, tại Hoa Kỳ với bằng cử nhân và thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Ngoại thương và Quản trị hệ thống. Hiện tại, anh đang nắm giữ vị trí Quản lý sáng tạo của Toyota Hà Đông, phụ trách các dự án mang tính đột phá của công ty bao gồm: marketing, xe qua sử dụng và phát triển hệ thống bán hàng online.
Bài viết mới

Start typing and press Enter to search